Disclaimer

Bij het bekijken van deze website gaat de gebruiker ermee accoord dat hij/zij gebonden is aan alle voorwaarden zoals in deze disclaimer uiteen zijn gezet.

Het doel van deze uitgave is, informatie te verschaffen over de mogelijkheden die er zijn om langer een goede gezondheid te behouden dan over het algemeen normaal gevonden wordt. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als medisch advies. Daarvoor moet u naar een arts of therapeut gaan.

Deze pagina's zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Websitebeheerder/auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. De copyright van alle geschreven tekst in deze websites is en blijft van auteur M. Vos. Veranderingen of verbeteringen op grond van technische ontwikkelingen worden voorbehouden.